Thematische indeling

Het GeoWeb Portaal telt meer dan 200 GeoWeb-sites met informatie vóór en dóór Rijkswaterstaat. Om deze grote hoeveelheid aan gepubliceerde GeoWeb-sites inzichtelijk te houden worden deze u in een thematische onderverdeling aangeboden. Hierbij is onderscheidt gemaakt in de volgende negen categorieën:

Algemeen
Algemene gegevens zoals topografie, luchtfoto's, etc

Aanleg
Informatie gericht op planuitwerking en realisatie

Beheer en Onderhoud
Informatie gericht op beheer en onderhoud, zoals areaalgegevens, assetmanagement, Kerngis, Beheerkaart Nat (BKN), etc

Projecten
Overzicht in projecten of informatie over specifieke projecten

Wegen & Vaarwegen & Water
Informatie over het gebruik van wegen, vaarwegen en watersystemen, zoals verkeer, scheepvaart, bodemligging, netwerken, verkeersmanagement, etc

Omgeving
Informatie over de omgeving van wegen, vaarwegen en watersystemen, zoals Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), geluid, bodem, natuur, milieu, Ruimtelijke Ordening (RO), recreatie, omgevingsmanagement, Noordzee Atlas, etc

Veiligheid
Informatie over veiligheid gerelateerde onderwerpen, zoals crisismanagement, ongevallen, calamiteiten, etc

Grenzen
Informatie over grenzen, kadastrale grenzen, rijkseigendom, beheergrenzen, gemeentegrenzen, waterwetgrenzen, RWS regiogebieden, etc

Juridisch
Informatie over juridische onderwerpen, zoals vergunningverlening- en handhaving, etcLegenda voor de viewers

Naast de naam en verwijzing (link) naar de GeoWeb-site vindt u een omschrijving van de site. De sites zijn allen openbaar voor alle bezoekers, tenzij is aangegeven dat deze is afgeschermd voor een bepaalde doelgroep van gebruikers.
afgeschermd

GeoWeb kent een diversiteit aan functionaliteiten. Afhankelijk hiervan vereist de viewer hiervoor een Silverlight-plugin en is daardoor alleen op een windows-pc te bekijken.
silverlight-plugin benodigd

Ook kan een viewer geschikt gemaakt zijn om naast op een computer ook mobiel te worden gebruikt, wel is dan de functionaliteit beperkt.
geschikt voor tablet of smartphone

banner_algemeen


MN - Zuiderzeewerken
Time-aware-viewer ontwikkeling Zuiderzeewerken
NL - Kanskaarten Geotechniek geschikt voor tablet of smartphone
Kanskaarten voor identificatie en classificatie van ondergrond risico’s voor bouwprojecten in samenwerking met TNO en Deltares.
NAPinfo silverlight-plugin benodigdgeschikt voor tablet of smartphone
De hoogten van NAP-peilmerken dienen als uitgangshoogten bij de verdere bepaling van de hoogten van waterstanden en objecten. Het NAP is een uniform referentievlak voor het bepalen van de hoogten van wateroppervlakten en van objecten. Een abonnement op de NAP Publicatie via NAPINFO geeft via internet toegang tot de database. Hierin is een totaaloverzicht van beschikbare peilmerken binnen heel Nederland te vinden.
NL - Themaviewer afgeschermdsilverlight-plugin benodigd
Viewer met algemene informatie
NL - Vestigingen RWS silverlight-plugin benodigd
Vestigingen RWS
NN - Overzicht Areaal silverlight-plugin benodigd
Viewer met overzicht KernGIS areaal voor Noord Nederland
ZN - Algemeen afgeschermd
Algemene GeoWeb viewer voor de regio Zuid-Nederland