Rijkswaterstaat
GeoWeb Portaal

Rijkswaterstaat is sterk afhankelijk van betrouwbare informatievoorziening. De instantie heeft geo-informatie nodig voor de uitvoering van haar kerntaken: bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon drinkwater, en vlot en veilig verkeer over weg en water.

Ontsluiting van de geo-informatie vindt plaats via geografische Informatiesystemen. GeoWeb is een Web-GIS waarbij geo-informatie uit verschillende, gedistribueerde bronnen snel en eenvoudig gecombineerd worden. Daarbij is GeoWeb een uitstekende manier om op transparante en laagdrempelige wijze geo-informatie aan een breder publiek beschikbaar te stellen.

Thematische indeling
Het GeoWeb Portaal telt in totaal meer dan 200 GeoWeb-sites met informatie vóór en dóór Rijkswaterstaat. Om deze grote hoeveelheid aan gepubliceerde GeoWeb-sites inzichtelijk te houden worden deze u in een thematische onderverdeling aangeboden. Hierbij is onderscheid gemaakt in negen categorieën. Niet alle sites zijn openbaar of gepubliceerd via dit portaal, maar het aantal stijgt snel.

Ondersteuning
GeoWeb is een laagdrempeling informatiesysteem. Om u als bezoeker en gebruiker toch een handvest te bieden kunt u op de pagina Ondersteuning een 'snelgids' (pdf) vinden waarin de belangrijkste functionaliteiten zijn toegelicht. Verder vindt u aanvullende informatie over hoe u GeoWeb kunt gebruiken.

Let op!
Vanaf 1 maart 2018 is Geoweb v4.1 uit de lucht. Dit portaal zal dan volledig vervangen zijn door de nieuwe RWS Geoweb Catalogus/Portaal. Nieuwe Geoweb 5.1 sites zijn hier nu al op terug te vinden. Er is een interne Catalogus/Portaal voor RWS medewerkers en een openbare externe Catalogus/Portaal beschikbaar.

RWS Basis site
De GeoWeb-sites zijn gebaseerd op een standaard Rijkswaterstaat Basis site. Hieraan zijn meerdere webservices en functionaliteiten gekoppeld tot een informatief platform.

GeoWeb Basis-site
Voorbeeldweergave GeoWeb